Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Vedenie školy Napísal: Super User 15524
Pedagogický zbor Napísal: Super User 17778
Nepedagogickí zamestnanci Napísal: Super User 9427
Kontakt - adresa Napísal: Super User 13990
Voľné pracovné miesta Napísal: Janka Mladenkova 12345

создать сайт