Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Absolventi

Umiestnenie absolventov v školskom roku 2016/2017

Počet absolventov: 80

Neprijatí: 1

Neuchádzali sa o VŠ:  5

Neabsolvovali GBZA: 2

 

Slovenské VŠ:

Bratislava

Univerzita Komenského:

Pedagogická fakulta – 1

Lekárska fakulta – 1

Právnická fakulta – 3

Filozofická fakulta – 2

Prírodovedecká fakulta – 2

Jeseniová lekárska fakulta – 3

VŠ výtvarných umení - 1

Ekonomická univerzita:

Fakulta medzinárodných vzťahov – 2 

Obchodná fakulta - 1

STU – Fakulta chemicko-technologická -  1

 

Banská Bystrica

UMB:

Ekonomická fakulta – 1

Filozofická fakulta – 2

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – 2

 

Trnava

Univerzita sv. Cyrila a Metoda:

Fakulta marketingovej komunikácie – 2

Právnická fakulta - 2

 

Zvolen

Technická univerzita – Fakulta ekológie a environmentalistiky – 1

 

Žilina

Žilinská univerzita:

FRI – 2

Strojnícka fakulta – 1

PEDAS - 1

Elektrotechnická fakulta - 1        

Fakulta humanitných vied – 1

 

České VŠ:

Brno

Mendelova univerzita – Fakulta agronomická – 1

VUT:

Fakulta architektúry – 2

Fakulta strojného inžinierstva – 1

Stavebná fakulta - 1                

Masarykova univerzita:

Fakulta medzinárodných vzťahov – 1

Lekárska fakulta – 1

Prírodovedecká fakulta – 3

Fakulta informatiky – 1

 

Olomouc

Univerzita Palackého: 

Lekárska fakulta – 4

Filozofická fakulta – 5

 

Ostrava

Vysoká škola báňska:

Technická univerzita – Stavebná fakulta – 1

Hornícko-geologická fakulta – 1

Ostravská univerzita: Filozofická fakulta – 2

 

Praha

Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov – 1

Vysoká škola kreatívnej komunikácie – 1

 

Ostatné VŠ:

Bruxelles – Université libre – Psychológia - 1

Dánsko

Kodaň-Management – 1

VIA University College Horsens - 5

Granada – Politické vedy a právo – 1

Anglicko

Winchester – Performing Arts – 1

Birmingham – Hoteliérstvo a cestovný ruch – 1

Essex - International business – 1

London – Kings College- Obchod – 1

 

Francúzsko – Psychológia - 1

 

UMIESTNENIE ABSOLVENTOV V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016:

 

Slovenská republika: 36        

Česká republika:        32

Iné:                             6

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela (7)

Bratislava: Univerzita Komenského (14), Ekonomická univerzita (1), STU (2), Akadémia policajného zboru (1)           

Žilina: Žilinská univerzita (5)

Trnava: Trnavská univerzita (3)

Trenčín: Univerzita Alexandra Dubčeka (1)

Košice: Technická univerzita (1), Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie (1)

 

ČESKÁ REPUBLIKA:

Brno: Masarykova univerzita (12), Vysoké učení technické (3)

Olomouc: Univerzita Palackého (4)

Ostrava: Ostravská univerzita (2)

Praha: Univerzita Karlova (10), ČVUT (1)

 

INÉ:

Veľká Británia (3)

Holandsko (1)

Dánsko (1)

Španielsko (1)

 

Prehľad umiestnenia absolventov 2014/2015:

Počet: 83 (5 sa neuchádzali o štúdium na VŠ) Prijatí: 75

 

Bratislava 18

Univerzita Komenského – Filozofická fakulta, Fakulta manažmentu, Vysoká škola ekonomická

STU

Banská Bystrica 5

UMB – Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita

Liptovský Mikuláš 1

Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika

Nitra 1

Pedagogická fakulta

Ružomberok 1

Filozofická fakulta

Trnava 1

Filozofická fakulta

Žilina 6

PEDAS,FRI, Elektrotechnická fakulta

Brno 3

Masarykova univerzita, VUT, Filozofická fakulta

Olomouc 5

Palackého univerzita – Lekárska fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta

Ostrava 3

Ostravská univerzita – Filozofická fakulta

Praha 18

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Fakulta sociálnych vied, Fakulta matematicko-fyzikálna, Farmaceutická fakulta, Lekárska fakulta

ČVUT

Vysoká škola ekonomická

Dánsko 7

Kolding Euro Asia Business management, Copenhagen schol of design and business,Lillebaelt academy – Service, Hospitality and tourism management, AArhus – Business Academy- Chemical amd Biotechnical Science

Dijon 1

Sciences Po- Politické vedy

Nice 1

Université Sophia antipolis – administrationeconomique et sociale

Paríž 1

Université de Nanterre la Défense

Londýn 3

Middlesex university- Theatre arts, University of Essex – Acting international, Kings College – Business management

создать сайт