Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vedenie školy

Riaditeľ školy:

Mgr. Viktor Tanító

 

Email:

riaditel(at)gbza.eu

 

Telefón:

0905 848008

 

 

 

 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť:

Mgr. Patrícia Tunčerová

 

Email:

patricia.tuncerova(at)gbza.eu

 

Telefón:

0908 912279

 

 

 

 

Zástupca pre technicko -ekonomickú činnosť:          

Mgr. Imrich Milo

 

Email:

imrich.milo(at)gbza.eu

 

Telefón:

0905 867911

 

(at) náhrádza znak @ z dôvodu ochrany proti Spam-u

создать сайт