Text Size
 • Gymnázium bilingválne

  Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

 • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

 • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Voliteľné predmety

Povinne voliteľné predmety ktoré sa vyučujú na našej škole v šk. roku 2016/2017

povinne voliteľné predmety v 1. ročníku:

 • etická výchova
 • náboženská výchova

povinne voliteľné predmety v 2. ročníku: 

 • anglický jazyk
 • etická výchova
 • náboženská výchova

povinne voliteľné predmety v 4. ročníku:

-    študenti si povinne volia dva predmety

 • konverzácia v anglickom jazyku
 • konverzácia vo francúzskom jazyku
 • informatikaliterárny seminár
 • seminár z chémie
 • seminár z matematiky
 • seminár z dejepisu
 • spoločenskovedný seminár

povinne voliteľné predmety v 5. ročníku:

-    študenti si povinne volia tri štvorhodinové predmety a jeden dojdhodinový alebo dva štvorhodinové a tri dvojhodinové predmety (t.j. 14 hodín voliteľných predmetov)

 • cvičenia z biológie (vo francúskom jazyku)
 • cvičenia z matematiky (v španielskom jazyku)
 • informatika
 • konverzácia v anglickom jazyku
 • konverzácia vo francúzskom jazyku
 • konverzácia v španielskom jazyku
 • francúzky jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk
 • psychológia
 • seminár z biológie
 • seminár z chémie
 • seminár z matematiky
 • seminár z geografie
 • seminár z dejepisu
 • spoločenskovedný seminár
 • ekonómia

 

создать сайт