Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Predmetové olympiády

OLYMPIÁDA  ĽUDSKÝCH  PRÁV 

- školské kolo (04.12.2017) - 1. miesto - Matej Drdák, IV.G

                                                2. miesto - Alexandra Chomová, V.E

                                                3. miesto -  Johana Divišová, III.E

 

 

OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU 

- školské kolo (05.12.2017) - 1. miesto - Makula Jozef, IV.F

                                                2. miesto - Muška Michal Gabriel, III.G

                                                3. miesto -  Janasová Alexandra, II.F

 


OLYMPIÁDA  V SLOVENSKOM JAZYKU

 

- školské kolo (07.11.2017)  - Kategória B (1. a 2. ročník) -   1. miesto - Kára Sádecká, I.F

                                                                                                     2. miesto  - Barbora Palušová, I.E

                                                                                                     3. miesto - Emma Čačková, I.G

                                                 Kategória A (3. - 5. ročník) - 1. miesto - Filip Janči, IV.G

                                                                                                  2. miesto - Ema  Paulínyová, IV.F

                                                                                                  3. miesto - Adriana Moravčíková, III.G

 

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  JAZYKU

- školské kolo (14.11.2017) - kategória 2A: 1. miesto - Klára Sádecká, I.F

                                                                      2. miesto - Anna Cyprianová, II.F

                                                                      3. miesto - Jana Bodóová, II.G

                                              - kategória 2B: 1. miesto - Filip štrba, IV.E

                                                                      2. miesto - Dominika Jakubcová, IV.F

                                                                      3. miesto - Marietta Žifčáková, IV.E

                                              - kategória 2C1: 1. miesto - Petra Martikánová. V.G

                                                                        2. miesto - Michaela Barošová, V.G

 

 

OLYMPIÁDA  V NEMECKOM JAZYKU

- školské kolo (20.11.2017) - kategória 2A:  1. miesto - Paulovičová Veronika, I.F

                                                                       2. miesto -  Ferechová Katarína, I.F

                                              - kategória 2C: 1. miesto - Durmis Natália, II.E

 

 

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

- školské kolo (05.12.2017) - 1. miesto - Zuzana Kráľová, V.E

                                                2. miesto - Mia Mojsejová, IV.E

 

 

OLYMPIÁDA  Z BIOLÓGIE

- školské kolo (04.12.2017) - kategória A :  1. miesto - Gabriela Grofová, IV.F

                                                                      2. miesto - Andrea Mináriková, V.G

                                                                        3. miesto - Marián Bielka, IV.F

                                              - kategória B:  1. miesto - Michal Kapasný , III.G

                                                                     2. miesto - Alexandra Hrušková, III.G

                                                                     3. miesto - Romana Takáčová, III.G

 

Športové súťaže

ŽUPNÁ  KALOKAGATIA

(L. Lichnerová - III.E, E. Kasáková-III.G, M. Sandanus - V.G, M. Bielka - IV.F, L. Ihnatišin-IV.F)

- krajské kolo (21.9.2017) - 1. miesto smiley a opätovné získanie putovného pohára predsedu Žilinského samosprávneho kraja

- celoštátne  kolo s medzinárodnou účasťou  (28.9.2017) - 1. miestoyessmileyyes

 

CEZPOĽNÝ  BEH 

- Majstrovstvá školy (25.9.2017) - kategória dievčat I. a II. ročníka - 1. miesto - Júlia Beláková, II.F

                                                      - kategória dievčat III. - V. ročníka - 1. miesto - Soňa Dobroňová, V.G

                                                      - kategória chlapcov I. a II. ročníka - 1. miesto Radovan Beňo, II.F

                                                      - kategória chlapcov III. - V. ročníka - 1. miesto Samuel Jančo, III.G

- Majstrovstvá okresu (27.9.20174) - kategória dievčat  - 1. miesto ( L.Lichnerová, III.E, E.Kasáková, III.G,                                                                                                                                                     S.Dobroňová, V.G)

                                                           - kategória chlapcov - 1. miesto (S.Jančo,III.G, M.Sandanus, V.G, R.Beňo, II.F)

- Majstrovstvá kraja (10.10.2017) smiley- kategória dievčat  - 2. miesto  + S.Dobroňová  (V.G)  3. miesto v súťaži                                                                                                                                                          jednotlivcov) 

                                                            - kategória chlapcov - 6. miesto

 

FLORBAL

- Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov SŠ (26.10.2017) - účasť žiakov

 

ŠACH

- Majstrovstvá okresu stredných škôl v šachu (08.11.2017) - 3. miesto - Adriana Krivková, III.F

 

Kategória: dievčatá 1. a 2. ročník
1. Lichnerová Linda, 1.E 8 :06
2. Knihová Lucia, 2.G 8: 07
3. Kasmanová Petra, 1.E 8:38Kategória: dievčatá 1. a 2. roč
 
ník
1. Lichnerová kategória dievčat I. a II. ročníkaSŠa, 1.E 8 :06
 
2. Knihová Lucia, 2.G 8: 07
3. Kasmanová Petra, 1.E 8:38

Hviezdoslavov Kubín

.

Juvenes Translatores

.

Predmetové súťaže

INFORMATIKA

- súťaž Informatický bobor iBobor - kategória Kadet- Martina Chabadová, I.G - 98. percentil

 

 

OBČIANSKA  NÁUKA  - DEJEPIS

 

Modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie ( Brno, 18.-22. septembra 2017) -  M. Bellay (IV.G), M. Drdák (IV.G) a A. Harciník (IV.F). 

M. Bellay skončil na 3.mieste spomedzi najúspešnejších účastníkov simulovaného zasadnutia Európskeho parlamentu a postupuje do Bratislavy  na záverečnú konferenciu projektu s medzinárodnou účasťou .

 

Záverečná konferencia projektu Rozhoduj o Európe (Bratislava, 10.11.2017) - M. Bellay (IV.G) - účasť

 

Stretnutie prezidentov Nemecka a SR  v žilinskej Synagóge (17.11.2017) - Emma Paulínyová, IV.F - účasť

 

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ 2018

.

создать сайт