Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nepedagogickí zamestnanci

Koordinátor medzinárodných aktivít:

Mgr. Janka Mládenková

 

Email:

janka.mladenkova(at)gbza.eu

 

Telefón:

 

 

 

 

 

Hospodárka:

Ing. Margita Kamenišťáková

 

Email:

margita.kamenistakova(at)gbza.eu

 

Telefón:

0915958982

 

 

 

 

Administratíva, PAM:

Ing. Zuzana Kovačiková

 

Email:

pam(at)gbza.eu 

 

Telefón:

041/7645568

 

 

 

 

Sekretariát:

Bc. Michaela Prudovičová

 

Email:

gbza(at)gbza.eu

 

Telefón:

 041/7645568

 

 

 

 

Správca počítačovej siete:

Ing. Peter Margetín

 

Email:

peter.margetin(at)gbza.eu

 

Telefón:

 

 

 

 

 

Školský psychológ:

Mgr. Erika Kobyliaková

 

Email:

ekobyliakova(at)gmail.com

Telefón:

 

 

 

 

 

Školník:

Peter Záň

 

Email:

 

 

Telefón:

 

 

 

 

 

Informátorka:

Helena Krištofíková

 

Email:

 

 

Telefón:

 

 

 

 

 

Upratovačky:

Viera Hrošovská, Alena Štefková, Anna Kytová

 

Email:

 

 

Telefón:

 

 

(at) náhrádza znak @ z dôvodu ochrany proti Spam-u

 

создать сайт