Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Termíny maturitnej skúšky 2017

Termíny maturitných skúšok  v školskom roku 2016/2017

 

14. marec 2017 – externá časť MS zo slovenského jazyka a literatúry

15. marca 2017– externá časť  MS z anglického jazyka

16. marca 2017– externá časť  MS  z matematiky

28. marca 2017  - písomná MS z predmetov španielsky jazyk,           

                             literatúra a kultúra a francúzsky jazyk a literatúra

28. apríla 2017 – písomná MS z predmetu matematika vo  

                            francúzskom jazyku 

22. mája – 25. mája2017 – ústna časť maturitných skúšok

 

создать сайт