Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Žiacka rada

Zástupcovia Žiackej rady školy pre školský rok 2017/2018

 

 Predseda: Johana Divišová, III.E

 Podpredseda:  Barbora Mládenková, II.G

 

Členovia:

 

-          Čelešová Barbora, V.F

-          Dupkalová Ema, III.F

-          Kochesfahani Saberi  Daniel, I.F

-          Kresaňová Dorota, I.G

-          Michalová Radka, IV.E

-          Štillová Simona, I.E

создать сайт