Text Size
 • Gymnázium bilingválne

  Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

 • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

 • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nurturing Leadership Programme in India

Spolupráca GBZA a Amity International Schools, New Delhi, India

7.10. - 30. 11. 2016

3 naše študentky: Lucia Furtákova, V.E,  Anna Mária Kollarčíková, IV.F a Petra Štefancová, III.F absolvujú študijný pobyt v Indii na medzinárodnej škole Amity, kde vyučovanie prebieha v anglickom jazyku. Ubytované sú tiež v hostiteľských rodinách a navštevujú hodiny angličtiny, biológie, hudby, kreslenia umenia Madhubani a zoznamujú sa s indickou kultúrou.

Erasmus+

KA2 - kľúčová akcia 2 - projekt strategického partnerstva škôl z Fínska, Francúzska, Nemecka, Luxemburska a Španielska pod názvom YEL - Young European Leaders - Mladí európski lídri

- škola podala prihlášku ako koordinujúca škola partnerstva a získala grant v celkovej hodnote 121 139 eur pre 6 škôl, z toho je pre GBZA 25 635 eur na prácu na projekte zameranom na rozvoj komunikačných a argumentačných schopností žiakov, vytvorenie klubu mladých a virtuálnu medzinárodnú spoluprácu, na zorganizovanie modelových konferencií OSN - ZAMUN 2016 a 2017, individuálne študijné mobility žiakov do partnerských krajín a vytvorenie metodickej príručky pre učiteľov a žiakov, ktorá bude prezentovaná na mulitiplikačnom podujatí na konci projektového obdobia v septembri 2017

Výsledky výberu žiakov na 2-mesačné individuálne mobility: 

január - marec 2016 a september - november 2016

Luxembursko- Lycée Michel-Rodange, Luxemburg - Lucia Rajňáková, III.F, Júlia Balvonová, IV.F

Španielsko- IES Miguel-Catalan, Zaragoza - Nikola Malíková, III.E, Filip Janči, III.G

Francúzsko - Institution Saint Jude, Armentiéres- Kristína Mravcová, III.F, Andrej Harciník, III.F

Fínsko - Schildtin lukio, Jyväskylä- Silvia Šimoníková, III.F, Dominika Jakubcová, III.F

Okrem vyššie menovaných študentov sa na mobilitách v šk. roku 2016/2017 zúčastnili aj ďalší žiaci:

Luxembursko - Samir Harbaz, III.F

Španielsko - Markéta Štrbová, Katarína Mičundová, IV.E, Michaela Kormanová a Katarína Jantošová, Diana Wildová, Anna Šparcová, Katarína Czánová, Alexandra Michalková III.E

Francúzsko - Marián Bellay, III.G

Fínsko - Veronika Sekerková, III.E

KA1 – kľúčová akcia 1 – projekt mobility pre zamestnancov školského vzdelávania

-          podporuje profesionálny rozvoj učiteľov formou tzv. jobshadowing/pozorovania výučby v partnerskej škole alebo formou štruktúrovaného kurzu

-          škola získala grant na mobility pre 6 učiteľov v šk. roku 2014/2015 vo výške 10 130 eur

Comenius


Individuálna mobilita žiakov (IPM) v rámci programu LLP – Comenius

www.saaic.sk/llp

Zahraniční študenti u nás - September – November/December 2013 a ich hostitelia:

Španielsko:

ADRIANA Zamora, 15r.– Jana Péteriová, II.E (Považská Bystrica)

CRISTINA Salvat, 16r. – Lucia Furtáková, III.E (Lietava)

Francúzsko:

MATHILDE Baron, 16r. – Žaneta Pániková, II.F(Bytča) / Šárka Boľová (ZA)

OCEANE Leblon, 15r. – Dominika Ďurková, II.F (Terchová)

Luxembursko:

GIL Rippinger, 18r. – Matej Federič, IV.E (Trnové)

ALEXANDRA Silva Araujo,17r. – Alex Hreus, IV.E (Stráňavy)

GABRIELLE Raphaelle Marie Gwendoline Taillefert, 17r. – Helena Doboszová, V.F (Brodno) 

Postrehy zahraničných študentov po ukončení pobytu

v angličtine

vo francúzštine

 

Naši študenti na 3-mesačnom študijnom pobyte v partnerskej škole v zahraničí - 2013:

Fínsko - Lucia Posluchová, II.F

Francúzsko - Zdenka Fecskeová, III.F a Andrea Sobolová, II.F

Luxembursko - Kristína Gancárová, III.F a Dorota Lofajová, II.F

Španielsko - Tatiana Benčatová, II.E, Monika Cesneková, III.E a Dominika Bíziková, III.G

ZAUJÍMAVOSTI Z MOBILÍT 2012

V školskom roku 2012/13 absolvovali  3-5-mesačný študijný pobyt v hostiteľskej škole a rodine nasledovní študenti:

Čítať ďalej: Comenius

Ďalšie články...

 1. Europroject
 2. Socrates Comenius

создать сайт