Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Tematické okruhy predmetov v španielčine Napísal: Super User 5420
Termíny maturitnej skúšky 2017 Napísal: Super User 9014
Maturitné skúšky - informácie Napísal: Super User 3322

создать сайт