Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Živá červená stužka

nov 24 2016

Naša škola je pekná, architektonicky zaujímavá, ale na fotenie má málo priestoru. A tak, z iniciatívy našich prvákov, sme si na túto príležitosť dňa 24.11., prepožičali telocvičňu na vysokoškolskej Menze. Našou Živou stužkou sme chceli pripomenúť Svetový deň boja proti AIDS - 1.12., takže tento dátum sme zakomponovali aj do Živej červenej stužky.
Ďakujem všetkým, ktorí sa do tejto kampane zapojili.
 
Beňušová
 
 
 

создать сайт