Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry

nov 25 2016

Náš tradičný Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry sme si tento rok užili  v piatok 25.11.2016. Pre naše gymnázium je to deň, kedy bežné vyučovanie zameníme za iné - sviatočné. Takto si raz v roku vychutnávame  ľúbozvučnosť a šarm francúzštiny, temperament a vášeň španielčiny  po svojom. Naši zahraniční učitelia majú možnosť priblížiť nám ešte viac výnimočnosť svojej krajiny a svojej kultúry, dávame priestor kreativite.  

Na slávnostný program, ktorý už dlhodobo organizujeme v Dome umenia Fatra, pozývame aj významných hostí a spravidla k nám prichádzajú páni veľvyslanci Belgicka a Španielska. 

Žiaľ, tento rok im iné vážne pracovné povinnosti toto neumožnili. Medzi nami sme mali ale možnosť privítať zástupcov zriaďovateľa školy – Okresného úradu Žilina: pána prednostu Michala Lavríka a vedúceho odboru školstva pána Viliama Rojka. Pozvanie prijala aj predsedkyňa rady školy - pani Erika Sandanusová.  

Tohtoročný program pozostával z troch častí. Po príhovoroch riaditeľky školy a vedúceho odboru školstva študenti francúzskej sekcie nám scénkou, videodokumetom  a sprievodným slovom sprostredkovali legendu belgického mesta Liège a zábavnou Hrou o milión nám priblížili blízke i vzdialené krajiny frankofónneho sveta.  Španielska sekcia spájala historické, kultúrne a prírodné pamiatky piatich španielskych miest, ktoré sú zároveň domovom našich piatich lektorov, s kultúrou. Takže popri videoprezentácii týchto miest sme si mohli vypočuť sprievodné umelecké slovo, vidieť krásnu ukážku flamengo alebo historického šermu. Táto časť bola ukončená španielsko-francúzskou piesňou v podaní našich dvoch maturantiek  - speváčok s mimoriadnym talentom.

Program bol ukončený nádherným koncertom pozostávajúcim z diel frankofónnych a hispanofónnych autorov v podaní  Štátneho komorného orchestra v Žiline pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského.  Poučné bolo pre nás aj viacjazyčné sprevádzanie koncertom, ktoré nám poskytovalo zaujímavé informácie o autoroch, ich živote a tvorbe.

Z programu sme odchádzali obohatení nielen o nové informácie, ale aj o príjemný umelecký zážitok.  A za to patrí poďakovanie našim zahraničným učiteľom, všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa na tvorbe programu podieľali a skvelým hudobníkom.  

G. Vanková

Fotogaléria Google+

создать сайт