Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Simulácia EP vo francúzskom jazyku

okt 13 2017

Dňa 13. októbra 2017 sa naša skupina, ktorá pozostávala z devätnástich študentov a dvoch profesorov (Aldrick Berquin, Florian Coheur ) zúčastnila Simulácie európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku v Banskej Bystrici. Simulácia prebiehala v budove Univerzity Mateja Bela. Zúčastnili sa na nej študenti zo Slovenska, Česka a Maďarska. Otvorenie začalo príhovorom francúzskeho ambasádora, dvoch poslancov európskeho parlamentu, riaditeľa univerzity a rektora univerzity. 

Následne sa začala simulácia, kde si poslanci (študenti) volili predsedu európskeho parlamentu. V prvom kole si volili zo štyroch kandidátov a v druhom kole z dvoch, ktorých vybrali v prvom kole. Hra trvala aj počas obedu. Členovia parlamentných strán spolu obedovali, nadväzovali kontakty s inými stranami, premýšľali strategicky a mali za úlohu si nachystať novely zákonov, ktoré neskôr predložili na zasadnutí, kde následne poslanci tieto novely schvaľovali.

Fotoalbum Google+

 

 

создать сайт